onsdag 2. juni 2021

 31.05.2021. på sjøen igjen.

endelig tilbake i sjøen,